LOPE DE VEGA: FUENTE OVEJUNA

Lope de Vega, celým jménem Lope Félix de Vega Carpio, se narodil v roce 1562 a zemřel roku 1635. Je považován za zakladatele španělského dramatu, mnoho jeho děl se řadí k žánru tzv. komedie ,,pláště a dýky´´. Jeho život byl velmi bouřlivý a nekonvenční.
De Vega vystřídal řadu povolání, od kněze po vojáka. Byl ženatý, mimoto měl dalších minimálně sedm nemanželských dětí. Jako spisovatel byl neuvěřitelně aktivní: napsal na 1800 her, dále mnoho básní, několik románů a pojednání Nové umění, jak psát komedie. Mimo své nejslavnější hry Fuente Ovejuna napsal např. Zázračný pramen madridský, Dívka se džbánem, Milovat a nevědět koho, Zahradníkův pes aj.
Fuente Ovejuna neboli ,,ovčí pramen´´ je španělská vesnice, kterou svým jednáním terorizuje komtur calatravského řádu Fernán Gómez. Po návratu z válečného vítězství zatouží po rychtářově dceři Laurencii a ve své zpupnosti násilně přeruší její svatební obřad, jejího otce potupí, nastávajícího ztýrá a ji samotnou unese a znásilní. Zlobou a nenávistí vedený ženich na něm vykoná svou krevní mstu. Vesničané se rozhodnou, že jej neprozradí a vinu vezmou na sebe na všechny. Když do vesnice dorazí soudce, má velmi těžkou práci, protože vesničané postupují vůči němu jako jeden muž a všichni se přiznávají k vraždě. Soudce a přizvaný velmož calatravského řádu nakonec, když vidí odhodlanost vesničanů a když zjistí, jak se k nim Gómez choval, udělí vesnici milost.
Fuente Ovejuna patří do žánru kolektivní drama. Autor sám se zde postavil na stranu utlačovaných vesničanů. Hra má tři akty.
zpět na seznam referátů